آغاز می شود غم عالم به نام عشق( رضا نیکو کار ) - جمعه 8 شهريور 1392
زمین دچارت شد ، آسمان دچارت شد ( رضا نیکو کار ) - جمعه 8 شهريور 1392
مانند شیشه ای که خریدار سنگ بود( رضا نیکو کار ) - جمعه 8 شهريور 1392
مي روي بعد تو پاي سفرم مي شكند( رضا نیکو کار ) - پنجشنبه 7 شهريور 1392
نزدیک غروب هیجان آور کوچه( رضا نیکو کار ) ... - پنجشنبه 7 شهريور 1392
زائری بارانی ام،آقا، به دادم می رسی؟( رضا نیکو کار ) - پنجشنبه 7 شهريور 1392
«رندانه آخر ربودی جامی ز خمخانه‌ی دل ( رضا نیکو کار ) - پنجشنبه 7 شهريور 1392
خوابیده ای آرام مثل بچه قوها ( رضا نیکو کار ) - پنجشنبه 7 شهريور 1392
مانند دو خورشید که بالای زمین است( رضا نیکو کار ) - پنجشنبه 7 شهريور 1392
طرح اندام تو انگیزه ی معماری هاست( رضا نیکو کار ) - پنجشنبه 7 شهريور 1392
آخرین برگ تو رو کن حالا که بازی و بردی( رضا نیکو کار ) - پنجشنبه 7 شهريور 1392
با «او» شروع می شود این قصه ، با «او»( رضا نیکو کار ) - پنجشنبه 7 شهريور 1392
میدان رزم ، واقعه ، هفتادو دو سوار ( رضا نیکو کار ) - پنجشنبه 7 شهريور 1392
انگار تورا همیشه تک می بینند( رضا نیکو کار ) - پنجشنبه 7 شهريور 1392
بوي باروت مي‌دهي بابا، بوي يك عمر بهترين‌ها را ( رضا نیکو کار ) - پنجشنبه 7 شهريور 1392
در خواب هم ای کوفه نمی بینی از این پس ( رضا نیکو کار ) - پنجشنبه 7 شهريور 1392
چشات گیجه ، چشات خوابه ، چشات مست( رضا نیکو کار ) - پنجشنبه 7 شهريور 1392
بند آمده در حسرت وصف تو زبان ها( رضا نیکو کار ) - پنجشنبه 7 شهريور 1392
گرچه گاهی حال من مانند گیسوهای توست( رضا نیکو کار ) - پنجشنبه 7 شهريور 1392
دل بردي از من بي نياز از دلبري ها( رضا نیکو کار ) - پنجشنبه 7 شهريور 1392
ای پای ثابت همه ی سور و سات ها( رضا نیکو کار ) - پنجشنبه 7 شهريور 1392
زخم ها بسیار اما نوشداروها کم است( رضا نیکو کار ) - پنجشنبه 7 شهريور 1392
ماه گیسوی پریشان بلندی دارد ( رضا نیکو کار ) - پنجشنبه 7 شهريور 1392
در سینه ی ما نیست به جز درد ،عمو( رضا نیکو کار ) - پنجشنبه 7 شهريور 1392
شادي اگرچه با همه محرم نمي شود ( رضا نیکو کار ) - پنجشنبه 7 شهريور 1392
مثل آهو دويده ام آرام( رضا نیکو کار ) - پنجشنبه 7 شهريور 1392
گیلان دوباره آب و هواش ابری ست ( رضا نیکو کار ) - پنجشنبه 7 شهريور 1392
كعبه آغشته ست امشب در خودش بوي تو را ( رضا نیکو کار ) - پنجشنبه 7 شهريور 1392
ای سینه ی تو ساحل امواج خروشان( رضا نیکو کار ) - پنجشنبه 7 شهريور 1392
چه غریبانه شکسته ست دل ما قیصر!( رضا نیکو کار ) - پنجشنبه 7 شهريور 1392
صفحه قبل 1 2 صفحه بعد