پیچک ( رضا نیکو کار )

شعر و ادب پارسی

عناوین مطالب
- آغاز می شود غم عالم به نام عشق( رضا نیکو کار )
- زمین دچارت شد ، آسمان دچارت شد ( رضا نیکو کار )
- مانند شیشه ای که خریدار سنگ بود( رضا نیکو کار )
- مي روي بعد تو پاي سفرم مي شكند( رضا نیکو کار )
- نزدیک غروب هیجان آور کوچه( رضا نیکو کار ) ...
- زائری بارانی ام،آقا، به دادم می رسی؟( رضا نیکو کار )
- «رندانه آخر ربودی جامی ز خمخانه‌ی دل ( رضا نیکو کار )
- خوابیده ای آرام مثل بچه قوها ( رضا نیکو کار )
- مانند دو خورشید که بالای زمین است( رضا نیکو کار )
- طرح اندام تو انگیزه ی معماری هاست( رضا نیکو کار )
- آخرین برگ تو رو کن حالا که بازی و بردی( رضا نیکو کار )
- با «او» شروع می شود این قصه ، با «او»( رضا نیکو کار )
- میدان رزم ، واقعه ، هفتادو دو سوار ( رضا نیکو کار )
- انگار تورا همیشه تک می بینند( رضا نیکو کار )
- بوي باروت مي‌دهي بابا، بوي يك عمر بهترين‌ها را ( رضا نیکو کار )
- در خواب هم ای کوفه نمی بینی از این پس ( رضا نیکو کار )
- چشات گیجه ، چشات خوابه ، چشات مست( رضا نیکو کار )
- بند آمده در حسرت وصف تو زبان ها( رضا نیکو کار )
- گرچه گاهی حال من مانند گیسوهای توست( رضا نیکو کار )
- دل بردي از من بي نياز از دلبري ها( رضا نیکو کار )
- ای پای ثابت همه ی سور و سات ها( رضا نیکو کار )
- زخم ها بسیار اما نوشداروها کم است( رضا نیکو کار )
- ماه گیسوی پریشان بلندی دارد ( رضا نیکو کار )
- در سینه ی ما نیست به جز درد ،عمو( رضا نیکو کار )
- شادي اگرچه با همه محرم نمي شود ( رضا نیکو کار )
- مثل آهو دويده ام آرام( رضا نیکو کار )
- گیلان دوباره آب و هواش ابری ست ( رضا نیکو کار )
- كعبه آغشته ست امشب در خودش بوي تو را ( رضا نیکو کار )
- ای سینه ی تو ساحل امواج خروشان( رضا نیکو کار )
- چه غریبانه شکسته ست دل ما قیصر!( رضا نیکو کار )
- دیده ای یک نفر پرنده شود ، پر بگیرد ، ( رضا نیکو کار )
- عطر خوش بوی گل آن ور دیواری تو ( رضا نیکو کار )
- از به هم پیوستن خط نگاه آغاز شد ( رضا نیکو کار )
- پوشیده تنم پیرهن شعر عزیز( رضا نیکو کار )
- رویای قشنگ تو ،صدای گیتار( رضا نیکو کار ) ...
- به سرش زد که خود کشی بکند ، شاید این ( رضا نیکو کار )
- هر حرف وسخن جای خودش مجذوب است ( رضا نیکو کار )
- بوی پیراهن مرا دارد دست هایی که باز ولگردست( رضا نیکو کار )
- بغض وقتی در سکوت من شکست ( رضا نیکو کار )
- دلخوشی های کوچکی دارم مثل رنگین کمان ( رضا نیکو کار )
- عصری که در آن شکستن غم جرم است( رضا نیکو کار )
- قبـل از ايــن هـا بــــراي باريــدن در دل مــن هــــواي ( رضا نیکو کار )
صفحه قبل 1 صفحه بعد